Teklif Al
Teklif Al +902122826095
Erlas, hızlı ve kaliteli üretimin en uygun fiyat ile birleştiği Türkiye’deki tek noktadır.
Türkçe

tr

Dil Seçimi

0 Ürün Sepeti Gör

Sepetinize ekli ürün bulunmamaktadır.

İllerin Sembollerini Yansıtan Heykellerinin Önemi

Şehirlerin Heykellerle Buluşması!

İllerin heykelleri, sadece mekânı süsleyen bir yapıt değil, aynı zamanda o yerin kültürel yapısını da ön plana çıkaran unsurlardır. Sembolik heykeller, konulduğu yerin, biçimini ve yapısını anlatmaya yarayan bir işlev olarak yer almaktadır. İllerdeki heykeller, tarihin, o yere özgün meşhur olan unsurlarını yansıtmak amacıyla da kullanılmaktadır.

Şehir heykelleri yani illerin heykelleri,  kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtması açısından önemlidir. Şehirlerin heykelleri, o yöreye ait detaylar hakkında misafirlerine bilgi verdiği gibi o yerin tarihi ve coğrafi önemini de ortaya koymaktadır.

Şehir Heykellerinin Var Oluş Nedenleri – Neden Yapılıyor?

Heykeller mimari tasarımları tamamlayan bir bütün olarak düşünülmektedir. Pek çok şehirlerin, mimari, sanatsal veya dini açıdan üretim anlayışı vardır. Bu anlayış sembolik heykeller ile görsel olarak ortaya konmaktadır. Şehir heykelleri insanlar için o yer hakkında akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Örneğin; Londra’da yer alan saat kulesi veya kırmızı telefon kulübesinin o şehri anımsatması gibi. Bu örnek üzerinden düşünüldüğünde illerdeki heykeller insanların hafızalarını sanatsal bakış açısıyla anlatmaktadır.

Şehirleri en iyi anlatan yapıtlar, sembolik heykellerdir. Heykeller en eski çağdan günümüze kadar halen her alanda kullanılmaktadır. Yaşadığımız çağda şehir heykelleri, parklarda, kurumsal alanlarda, merkezi yerlerde o şehri temsil etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yani günümüz şehir heykelleri, ismi söylenen şehir için akla direkt gelebilecek sembollerin hayat bulmasını sağlamaktadır.

Akıllarda kalacak şekilde tasarlanmış heykellerden örnek verecek olursak, ‘’ Taksim Cumhuriyet Anıtı’’ olacaktır. İstanbul’da yer alan bu anıt, şehirlerin heykelleri arasında olan ve oldukça çağdaş bir mimari yapıya da sahiptir. Kurtuluş Savaşı’nda yaşanılan öyküyü insanlara heykelcilik ile yansıtmayı başarmışlardır. Tarihimize ve günümüze bakıldığında ülkemizde yer alan illerin heykellerini en iyi şekilde gösterildiğini söyleyebiliriz. Kapalı mekanlar için kullanılan heykeller zamanla şehirleri temsil eden yapıtlar olarak anılmıştır. Bugün illerin heykellerine kent yapılandırılmasında bir yer verilmiştir. Yani bir kent tasarlanırken şehir heykelleri düşünülerek tasarlanmaktadır.

İllerdeki heykeller, tüm estetik görünüşü ile gelen turistlerin ilgisini çektiği gibi, insanlarımızın da dikkatini çekmektedir. Bir meydan da yer alan şehir heykelleri yaya insanların, arabayla yolculuk edenlerin ve orada bulunan tüm kişiler için bir anlam ifade etmektedir. İnsanlar sembolik heykeller sayesinde o yerle alakalı bir bağlantı kurmaktadır. Bu da dikkat çekecek ve akılda kalacak şehirlerin heykelleri ile olmaktadır.

Heykelleri İle Bütünleşmiş Şehirler! Tarihe Dokunmak!

Şehirlere olduğundan daha fazla anlam katmak, süslemek, tarihine dokunmak, olayları anlatmak illerdeki heykeller ile önem kazanmıştır. Üretimi farklı alanlarda olan şehirler, illerdeki heykeller ile insanlar ve şehir için bir anlam ifade eden bir üretim şekli olarak da yer almaktadır. Yapılma amacı ne olursa olsun, şehir heykelleri o alanların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bir başka deyişle sembolik heykeller o şehirle bir bütün olarak düşünülmektedir.

Heykellerin estetik görünümü bir kenara bırakıldığında, yön veren, insanların bir araya gelmesini sağlayan güzel bir nokta olduğu da bilinmelidir. Bunların birçok örneği vardır. Toparlamak gerekirse illerdeki heykeller, o yerle ilgili fikir oluşturmak, estetik bir görünüm kazandırmak, toplumu temsil etmek ve yön belirleyecek sembolik yapıt olarak kullanılmaktadır.

[widget-128]

Yorum Yap