Erlas, hızlı ve kaliteli üretimin en uygun fiyat ile birleştiği Türkiye’deki tek noktadır.
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Heykel Nedir?

Hayal ve Duygular Üç Boyutlu Sanat Eserleri İle Canlanıyor!

Taş, mermer, alçı, kil, balmumu gibi çeşitli malzemeler kullanılarak hayvan, insan veya eşyaları üç boyutlu olarak tasarlama ve üretme işine heykel denir. Heykel, bahsettiğimiz malzemelerin türüne göre oyularak, biçimlendirilerek ya da döküm tekniği kullanılarak yapılması sürecidir.

Heykelciliğin tarihi çok eski zamanlara kadar uzanır. Dünyanın hemen her yerinde eski uygarlıklardan itibaren heykel sanatının var olduğu bilinmektedir. Yapılan kazılarda da bu uygarlıklara ait heykeller, büstler, figürler ve taş işçilikleri görülmektedir. Özellikle Yunan ve Roma kültürlerinde heykelciliğin ayrı bir yeri vardır. Bu heykeller geçmişle şimdiki zaman arasında bağ kurmaktadır. Heykel nedir, heykelcilik ve heykelciliğin tarihi önemi hakkında detaylı bilgi yazımızda...

Heykelciliğin Tarihi Gelişimi - Heykel Nedir?

Heykel nedir sorunuza yanıt verecek olursak; kil, alçı, taş vb. malzemeler kullanılarak yapılan ve sanatsal dokusu olan eserlerdir diyebiliriz. Heykelcilik, bir nevi düşünceyi ve duyguları gerçeğe aktarma sanatıdır. Heykelciliğin tarihi milattan öncesine kadar dayanır. Günümüzde hala heykelcilik ileri boyutta yapılmakta ve geçmişteki heykeller gün yüzüne çıkarılmaktadır. Heykelciliğin gelişimi yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda günümüze aktarılma fırsatı bulmuştur.

Heykelciliğin tarihi milattan önce 35.000 ve 8.000 yılları arasında başlamaktadır. İlk heykeller bu tarihler arasında yapılmıştır. Heykelciliğin tarihinde en eski örneklere Akdeniz kıyısındaki ülkelerde rastlanmıştır. Bu heykeller Eski Mısır uygarlığına ait olanlardır. Yani heykelcilik nedir sorusuna eski uygarlıklarda yanıt aramak gerekir.

Heykelciliğin tarihi gelişimi kuşkusuz ilk olarak Mısır medeniyeti ve Yunanlılar ile ortaya çıkmıştır. Özellikle heykelcilik Eski Mısır uygarlığının mermerden ve kireçten yaptıkları heykeller olarak görülüyor. Mısır heykelciliği, mezar anıtları ve dini figürlere dayanmaktadır. Mısır’da heykeltıraşlar ağaç, granit, bazalt, profir gibi dayanıklı malzemeler kullanmışlardır. Büyük ve sert taşları yontan Mısır heykelcileri, durgun, hareketsiz ve detaysız heykeller yapmışlardır.

Antik Yunan heykel sanatı ise ideal yüz ve vücut ölçülerine dayanmaktadır. Kil, taş, fildişi, kemik ve tunç gibi malzemeler kullanılarak dinamizm ve zıtlık felsefesi benimsenir. Yunan heykellerinde başlar, kollar, bacaklar farklı yönlere bakarlar. Yunan heykel sanatı üç bölüme ayrılmaktadır: Antik Çağ, Klasik Çağ ve Helenistik Çağ. Antik çağda daha çok Yunan tanrılarının heykeli yapılmıştır. Klasik çağda fildişi Athena heykelini yapan heykeltıraş Fidyas ile en parlak çağına ulaşmıştır ancak bu heykel kaybolmuştur. Helenistik çağda portrecilik gelişmiştir.

Romalılar ise Yunan heykel sanatını taklit etmişlerdir. Heykelin tarihi yolculuğu günümüzde farklı malzemelerin kullanılması, yeni bakış açıları ve akımlardan etkilenmesiyle gelişmeye devam etmektedir.

Günümüzde Heykel Sanatı ve Heykelciliğin Yeniden Doğuşu!

Günümüzde heykelciliğin tarihi gelişimi yapılan üç boyutlu formlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Heykelciliğin gelişimi artık teknolojiden ve modern unsurlardan etkilenmektedir. Hızlı üretim, sürrealist algı, modernist bakış açısı heykel sanatına katkı sağlamaktadır. Heykel nedir sorumuza günümüzde birbirinden farklı yanıtlar alırız böylece.

Genel olarak heykelciliğin tarihi gelişimi dünya üzerinde klasikler ile ortaya çıkmıştır. Bunu kapsayan 13. yüzyılda artık heykeller bir sanatçı gözünden yaratılmaya başlanmıştır. Bu durum günümüze kadar da gelmiştir. Heykel sanatı, insan var oldukça yaşamaya devam edecek, sadece görüntüsü ve algılanış biçimi değişecektir. Heykel, insanlığın tarihini, duygularını, hayallerini anlatan en iyi sanat dallarından biridir. Heykel nedir, heykelciliğin gelişimi nasıl olmuştur sorularınıza detaylı yanıt için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-128]

Yorum Yap

Teklif Al
Teklif Al +902122826095